Mål C-246/07: Talan väckt den 22 maj 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige