Beslut nr 1/2021 av Gemensamma kommittén enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap av den 25 januari 2021 om ändringar av bilagorna 14-A och 14-B om geografiska beteckningar [2021/109]