Gemensam ståndpunkt av den 26 februari 1996 fastställd av rådet på grundval av artikel J.2 i Fördraget om Europeiska unionen, om vapenexport till f.d. Jugoslavien (96/184/GUSP)