Myndigheten för Europeiska Politiska Partier och Europeiska Politiska Stiftelser Beslut av Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser av den 24 juli 2020 om allmänhetens tillgång till handlingar som innehas av Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 2020/C 258/02