Mål T-77/03: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 4 mars 2003 av Feralpi Siderurgica S.p.A.