Lieta T-71/20: Prasība, kas celta 2020. gada 6. februārī – Puma/EUIPO – CAMäleon (“PUMA-System”)