Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9848 – CMI/Rockaway/Mr MC/Gjirafa Tech) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/10