Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut2019/C 405/08