Stadgar för den europeiska forskningsinfrastrukturen för avbildningstekniker inom biologisk och biomedicinsk vetenskap — Euro-BioImaging-konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Euro-BioImaging-Eric)2019/C 377/01 Stadgar för Euro-BioImaging-Eric