C/2016/4106 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1093 av den 6 juli 2016 om godkännande av didecylmetylpoly(oxietyl)ammoniumpropionat som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 (Text av betydelse för EES)