Skriftlig fråga E-004921/11 Cristiana Muscardini (PPE) till kommissionen. Ny översyn av förfarandet för aktiv förädling