Kawża C-671/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-5 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Rejonowy w Chełmnie, il-Polonja) – proċedura mibdija minn Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Rikonoxximent reċiproku – Sanzjonijiet pekunjarji – Raġunijiet għal nuqqas ta’ rikonoxximent u għal nuqqas ta’ eżekuzzjoni – Deċiżjoni Kwadru 2005/214/ĠAI – Deċiżjoni ta’ awtorità tal-Istat Membru emittenti abbażi ta’ informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni ta’ vettura – Għarfien tas-sanzjonijiet u tal-modalitajiet għal aEppell mill-persuna kkonċernata – Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva)