Mål T-266/14: Tribunalens dom av den 18 juli 2016 – Argus Security Projects mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Säkerhetstjänster för Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen — Förkastande av en anbudsgivares anbud och tilldelning av kontraktet till en annan anbudsgivare — Motiveringsskyldighet)