Komisijas Regula (EK) Nr. 2202/2004 (2004. gada 21. decembris), ar ko 2005. gadam atklāj aitu, kazu un aitu un kazu gaļas Kopienas tarifu kvotas