Del 0 i ECB:s personalföreskrifter med etiska regler (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i EUT C 92 av den 16.4.2004, s. 31 )