Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva: M.10237 – BRIDGEPOINT/INFINIGATE) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2021/C 140/04