Ett europeiskt järnvägsnät för höghastighetstrafik