Mål C-163/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 14 januari 2016 – Europeiska kommissionen mot konungariket Belgien (Fördragsbrott — Artikel 343 FEUF — Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier — Artikel 3 — Skattebefrielser — Huvudstadsregionen Bryssel — Avgifter på el- och gasleveranser)