Sag C-163/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. januar 2016 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — artikel 43 TEUF — protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter — artikel 3 — afgiftsfritagelser — hovedstadsregionen Bruxelles — afgifter på levering af elektricitet og gas)