Mål T-212/07: Talan väckt den 15 juni 2007 – Harman International Industries mot harmoniseringsbyrån