Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aihesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta” (COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD))