Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) (Text av betydelse för EES) 2021/C 89/03