Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) (Besedilo velja za EGP) 2021/C 89/03