Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 89/03