Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) (Tekstas svarbus EEE) 2021/C 89/03