Predmet T-490/15: Rješenje Općeg suda od 9. ožujka 2016. – SGP Rechtsanwälte protiv OHIM-a – StoryDOCKS (tolino) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Opoziv pobijane odluke — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)