Beschikking van de Commissie van 3 oktober 2008 tot vaststelling van de nettobedragen die voortvloeien uit de toepassing van de vrijwillige modulatie in Portugal voor de kalenderjaren 2009-2012 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5533) (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek) (2008/788/EG)