Komission päätös , tehty 3 päivänä lokakuuta 2008 , tukien vapaaehtoisen mukauttamisen soveltamisesta Portugalissa johtuvien nettomäärien vahvistamisesta kalenterivuosiksi 2009–2012 (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5533) (Ainoastaan portugalinkielinen teksti on todistusvoimainen) (2008/788/EY)