Rådets rekommendation av den 12 juli 2016 om Portugals nationella reformprogram 2016, med avgivande av rådets yttrande om Portugals stabilitetsprogram 2016