Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9712 – Mitsubishi/Wallenius Wilhelmsen/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)2020/C 29/13