Zadeva C-448/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Köln (Nemčija) 2. novembra 2006 — Firma cp-Pharma Handels GmbH proti Zvezni republiki Nemčiji