Zaak C-448/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Köln (Duitsland) op 2 november 2006 — Firma cp-Pharma Handels GmbH/Bondsrepubliek Duitsland