Kohtuasi C-448/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgericht Köln (Saksamaa) 2. novembril 2006 — Firma cp-Pharma Handels GmbH versus Saksamaa Liitvabariik