Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002 2002 m. gruodžio 20 d. įgyvendinantis Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais