Domstolens beslut av den 22 december 2017 i mål E-1/17 – Konkurrenten.no AS mot Eftas övervakningsmyndighet (Rättegångshinder som inte kan avhjälpas – Statligt stöd – Beslut om att avsluta det formella granskningsförfarandet)