Orzeczenie Trybunału z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie E-1/17 – Konkurrenten.no AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Bezwzględne przeszkody procesowe – Pomoc państwa – Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego)