Tuomioistuimen määräys, annettu 22 päivänä joulukuuta 2017, asiassa E-1/17 – Konkurrenten.no AS vastaan EFTAn valvontaviranomainen (Ehdottoman prosessinedellytyksen puuttuminen – Valtiontuki – Päätös muodollisen tutkintamenettelyn lopettamisesta)