Kohtu määrus, 22. detsember 2017, kohtuasjas E-1/17 — Konkurrenten.no AS vs. EFTA järelevalveamet (Avalikust huvist tulenev asja läbivaatamist takistav asjaolu – Riigiabi – Otsus lõpetada ametlik uurimismenetlus)