Usnesení Soudního dvora ze dne 22. prosince 2017 ve věci E-1/17 – Konkurrenten.no AS v. Kontrolní úřad ESVO (nepominutelné podmínky řízení – státní podpora – rozhodnutí o ukončení formálního vyšetřovacího řízení)