Kawża C-655/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-20 ta’ Jannar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Alba Iulia – ir-Rumanija) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov vs LN (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 2 – Artikolu 9 – Kunċetti ta’ “attività ekonomika” u ta’ “persuna taxxabbli” – Tranżazzjonijiet intiżi li jieħdu minn proprjetà dħul li għandu natura permanenti – Akkwist minn kreditur ta’ proprjetà immobbli maqbuda fil-kuntest ta’ proċedura ta’ eżekuzzjoni forzata mibdija bl-għan tal-irkupru ta’ self kopert b’garanziji ipotekarji u bejgħ ta’ din il-proprjetà immobbli – Sempliċi eżerċizzju tad-dritt ta’ proprjetà mid-detentur tiegħu)