Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1797 rendelete (2019. október 24.) az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizeintevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyekés az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzetthalászati műveletek tekintetében történő módosításáról