Регламент (ЕС) 2019/1797 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов на риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза