2007/880/EK: A Tanács határozata ( 2007. december 20. ) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Franciaország számára a Korzika megyéiben üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának engedélyezéséről