Offentliggörande i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag