Openbaarmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van kredietinstellingen