Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - AVDELNING I - VÄRDIGHET - Artikel 1 - Människans värdighet