Întrebare scrisă E-4461/10 Giancarlo Scottà (EFD) adresată Comisiei. Energiile regenerabile - sprijin acordat proiectelor de panouri fotovoltaice