Sprawa T-539/18: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Ayuntamiento de Quart de Poblet / Komisja [Klauzula arbitrażowa – Program ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności (2007 – 2013) – Umowy „Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern” (DIEGO) i „Speeding Every European Digital” (SEED) – Noty obciążeniowe – Koszty kwalifikowalne – Uzasadnienie kosztów – Wiarygodność harmonogramów prac poświęconych realizacji projektów]