Cauza T-811/16: Hotărârea Tribunalului din 29 noiembrie 2018 – Di Bernardo/Comisia („Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Anunț de concurs – Concurs general – Neînscriere pe lista de rezervă – Obligația de motivare – Experiență profesională – Responsabilitate”)