Mål F-118/11: Talan väckt den 11 november 2011 — ZZ mot kommissionen